Tarieven

Lessoort Lesduur Lesgeld
Dreumesdans, Peuterdans (per cursus van 10 lessen) 40 minuten € 60,00
Kinderlessen 50 minuten € 260,00
Lessen jeugd tot en met 20 jaar 60 minuten € 300,00
Lessen jeugd tot en met 20 jaar 75 minuten € 350,00
Lessen jeugd tot en met 20 jaar 90 minuten € 390,00
Lessen voor volwassenen van 21 jaar en ouder (incl. 21% BTW) 60 minuten € 354,00
Lessen voor volwassenen van 21 jaar en ouder (incl. 21% BTW) 75 minuten € 412,00
Lessen voor volwassenen van 21 jaar en ouder (incl. 21% BTW) 90 minuten € 390,00

Je bent welkom om een gratis en vrijblijvende proefles te komen doen!
Ben je na de proefles nog steeds enthousiast? Dan kun je je Inschrijven voor de les.

De korting bij het volgen van een tweede les voor dezelfde leerling is 25%, bij een derde les is dit 40% en bij een vierde les 50%. Bij meerdere leerlingen uit één gezien wordt 10% korting toegepast bij iedere volgende leerling.

Bovenstaand overzicht geldt per seizoen van 10 maanden en loopt van maandag 3 september 2018 tot en met zaterdag 29 juni 2019. Leerlingen die later in het seizoen starten, betalen een aangepast bedrag. In principe verbindt men zich na betaling voor het gehele seizoen. Tussentijds opzeggen met restitutie van het lesgeld is mogelijk, er wordt een opzegtermijn van één lesmaand aangehouden vanaf de datum van de schriftelijke opzegging per mail.
Indien men in het volgende seizoen niet meer wilt deelnemen aan de lessen, dient men uiterlijk één maand voor het einde van het lopende seizoen schriftelijk per mail op te zeggen. Zonder afzegging gaat Balletschool Cabriole ervan uit dat de leerling doorgaat in het volgende seizoen.

Het lesgeld dient aan het begin van het cursusjaar (medio oktober) te worden voldaan middels een automatische incasso. Voor elk gezinslid op les dient een aparte machtiging te worden afgegeven. Dit kan middels een apart ingevuld toestemmingsformulier, dat u wordt toegezonden. De formulieren liggen ook in de wachtruimte van Balletschool Cabriole. De toestemming is voor een doorlopende machtiging, totdat de leerling weer is uitgeschreven bij de balletschool. U kunt altijd tot 56 dagen na incasso het bedrag terugboeken naar uw eigen rekening indien u er niet mee akkoord gaat. Indien er in delen betaald wenst te worden, is dit in overleg mogelijk.

Overige voorwaarden

Verhindering en inhalen van de lessen:

Wanneer u niet naar de les kan komen, of als uw kind verhinderd is, wilt u dit dan even doorgeven, het liefst via de mail? Als er een geschikte alternatieve lesgroep is kan, na overleg, de les ingehaald worden.

Verhindering van de docent:

In geval van ziekte van de docent zal voor vervanging worden gezorgd. Indien dit niet mogelijk is, zal er geprobeerd worden de lessen in te halen op een ander tijdstip. Restitutie van lesgeld vindt echter niet plaats als het aantal gemiste lessen niet meer dan twee is.

Bij een opkomst van 2 leerlingen of minder heeft de docent het recht de les niet door te laten gaan.

Aansprakelijkheid:

Leerlingen zijn in de dansles zelf verantwoordelijk voor hun gezondheid. Alleen wanneer de docent aantoonbaar ondeskundig heeft gehandeld is de balletschool aansprakelijk voor letsel. Eventuele gezondheidsproblemen of medische klachten dient u van te voren te melden bij de docent en indien mogelijk al op het inschrijfformulier aan te geven.