Zoom

Wij hebben links en rechts wat advies ingewonnen en ons ingelezen over het programma Zoom en de haken en de ogen ervan. Het is een complexe zaak die continu in ontwikkeling is.

Allereerst was Zoom niet voorbereid op zo'n grote toename van het aantal gebruikers, hun gebruikers waren voorheen voornamelijk bedrijven met degelijke online beveiliging e.d.
Nu hebben zij veelal te maken met 'de gewone mens' en worden hun diensten veel gebruikt in onderwijsland. De afgelopen weken heeft Zoom al veel problemen die boven kwamen drijven opgelost, en hebben we inmiddels vernomen dat zij zich nu volledig gaan inzetten om hun diensten veilig te maken in plaats van hun eerdere voornemen om functies aan het programma toe te voegen.

Naar andere programma's hebben we ook navraag gedaan bij collega dansdocenten, zij hebben opgemerkt dat andere programma's op dit moment vergelijkbare problemen hebben vanwege de enorme toename in gebruik, óf zijn erachter gekomen dat de mogelijkheden met andere programma's beperkter zijn. Zo lijkt Jitsi Meet op het eerste ogenblik veiliger, maar blijkt het in gebruik een stuk minder prettiger omdat het programma de langzaamste internetsnelheid van een deelnemer aan een les gebruikt voor alle deelnemers, waardoor de kwaliteit slechter wordt. Ook blijken niet alle programma's bruikbaar in de combinatie met het afspelen van muziek en het tegelijkertijd geven van instructies.

Collega dansdocenten gebruiken op dit moment nog volop Zoom en daarnaast heeft Zoom naar buiten gebracht alles in werking te zetten om de beveiliging van het programma te verbeteren. In onze betaalde Zoom-account hebben we de beveiliging zo hoog mogelijk gezet. Ook is het belangrijk dat je Zoom blijft updaten als je het programma als app gebruikt, om verbeteringen vanuit Zoom direct door te voeren in het gebruik ervan.

Voor nu houden we dan ook nog even Zoom als programma aan, maar vanzelfsprekend houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Het is een roerige tijd waarin alles zo snel gaat, wellicht is wat wij nu schrijven morgen alweer anders...

Deze website houdt alle updates rondom Zoom bij en heeft een aantal nuttige linkjes naar artikelen.

Mocht je als ouder en/of leerling goede ervaringen hebben met een ander programma en weet je hier veel af (bijvoorbeeld over de combinatie van het afspelen van muziek en het tegelijkertijd geven van instructies, of over het internetsnelheidsafhankelijke gebruik bij andere programma's), dan horen we dat natuurlijk graag. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen via de mail.