Saskia Sap

Vaste invaldocent en Taal- en Rekendans PO

Saskia Sap-van Saane startte met danslessen in Zeist en zij werd aangemoedigd om door te gaan met dansen en auditie te doen voor een opleiding tot dansdocent. In 1987 behaalde Saskia haar diploma Docent Dans aan de toenmalige Nelroos Academie in Amsterdam, inmiddels opgegaan in de Academie voor Theater en Dans, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK).

Na haar dansopleiding gaf zij in Amsterdam jarenlang dansles aan kinderen en volwassenen en daarnaast volgde zij de studie pedagogiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar zij in 1994 afstudeerde. Sinds 1994 is zij als docent pedagogiek en psychologie verbonden aan de HBO-Opleiding Docent Dans van de Academie voor Theater en Dans in Amsterdam, waar zij tevens stagebegeleider is.
Ook geeft zij sinds 2016 les in didactiek aan de MBO-Opleiding Dans bij PACT+ van het ROC in Amsterdam. Tot slot is zij bestuurslid van de vakorganisatie voor dansdocenten, NBDO Dansbelang en is zij sinds kort gecertificeerd docent Taal- en Rekendans voor het basisonderwijs. In het verleden was zij meerdere jaren actief als bestuurslid en redactielid van de Stichting Amateurdans Noord-Holland.

Begin 2003 vatte zij het plan op om een eigen dansschool te beginnen in Naarden/Bussum. Inmiddels komen er naar de lessen van Balletschool Cabriole wekelijks meer dan 300 leerlingen. In 2018 heeft Saskia het stokje geleidelijk doorgegeven aan docente Laura.

Saskia Sap