Coronavirus

Update 15 maart

Beste ouders en leerlingen van Cabriole,

Bij deze laten we jullie weten dat de lessen bij Cabriole vanaf maandag 16 maart worden opgeschort vanwege het coronavirus. Verschillende instanties geven aan dat, willen we het virus terugdringen, sociaal contact zoveel mogelijk vermeden dient te worden. Aangezien de lessen bij Cabriole sociaal contact vereisen, we ons bewust zijn van de gezondheidsrisico's voor onze leerlingen, hun familieleden en onze docenten zijn we tot het besluit gekomen om de lessen op te schorten.

Begin volgende week hebben wij als Cabriole-team op afstand overleg om te bespreken wat we in de aankomende periode wél kunnen bieden op het gebied van dans, beweging en ontspanning voor onze leerlingen. Zodra wij hier meer over weten, komen we hier bij jullie op terug. Immers bied deze situatie van beperkingen ook ruimte voor nieuwe mogelijkheden! Tot slot houden we iedereen op de hoogte over het hervatten van de lessen wanneer dit mogelijk is.

Mochten er naar aanleiding van deze mail vragen zijn, horen we dat natuurlijk graag. We hopen alle lessen spoedig weer te kunnen hervatten en hopen op een ieders begrip in deze situatie.

Met vriendelijke groet, namens het gehele team van Balletschool Cabriole,
Laura Peters