Over Balletschool Cabriole

Laatst zei een ouder van een leerling: 'Jullie zijn zo'n warme en professionele school....!' Natuurlijk zijn we dan heel trots. Want eigenlijk zit in deze twee woorden precies datgene wat we hópen te zijn.

Balletschool Cabriole is begonnen in 2003. Over onze geschiedenis kan je verderop lezen. We heten niet voor niets: balletschool want we vinden dat je in de danslessen echt iets hoort te leren. Vandaar dat al onze docenten gediplomeerd zijn. Kwaliteit staat dus voorop, en het dansplezier komt meteen daarna!

Van een balletschool is Cabriole wel uitgegroeid naar een school met een zeer breed dansaanbod. Ons rooster heeft naast klassiek ballet (met twee selectieklassen) ook streetdance, jazzdans, peuterdans, boys class, theaterklas en dans en beweging voor 55+. Onze kinderlessen bieden van alles wat, om de kinderen een brede kennismaking met dans te geven, maar als basis geldt de klassieke ballettechniek.

 

PRIVACYVERKLARING BALLETSCHOOL CABRIOLE

Balletschool Cabriole, gevestigd aan de Prinses Margriethof 100A in Naarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

U kunt ons bereiken via de volgende gegevens:

www.balletschoolcabriole.nl / info@balletschoolcabriole.nl

Prinses Margriethof 100A / 1411 JX Naarden / 0650808777

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Balletschool Cabriole verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website of de Facebookpagina van Cabriole aan te maken, in correspondentie en telefonisch, bijvoorbeeld over de gezondheid.

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@balletschoolcabriole.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Balletschool Cabriole verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze lessen en evenementen

- Om diensten en/of producten aan u te leveren

De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst die wij met u afsluiten als u onze diensten of producten afneemt.

Als wij voornemens zijn van u persoonsgegevens te verwerken die niet verband houden met de uitvoering van de overeenkomst dan vragen wij uw toestemming voordat wij deze verwerking starten.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Balletschool Cabriole neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Balletschool Cabriole tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Balletschool Cabriole bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie: Bewaartermijn; Reden:

Personalia / adres e-mailadres / telefoonnummer: tot drie maanden na beëindiging lidmaatschap; om u te kunnen bereiken bij afhandeling van de dienstverlening.

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt: tot drie maanden na beëindiging lidmaatschap; om u de gelegenheid te geven deze gegevens elders op te slaan.

Bankrekeningnummer / tenaamstelling: 7 jaar; om te voldoen aan de belastingwetgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Balletschool Cabriole verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij eventueel gebruiken:

Balletschool Cabriole gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Balletschool Cabriole en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@balletschoolcabriole.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Balletschool Cabriole wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Balletschool Cabriole neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@balletschoolcabriole.nl.