Kosten

Lessoort                                                           Lesduur              Lesgeld      
Kinderles 50 minuten € 260,00
Kinderles 60 minuten € 300,00
Klassiek/Jazz/Streetdance < 21 jaar 60 minuten € 300,00
Dans en Beweging voor 55+ (incl. BTW) 60 minuten € 354,00
Klassiek korte les > 21 jaar (incl. BTW) 60 minuten € 354,00
Klassiek/Jazz < 21 jaar 75 minuten € 350,00
Klassiek/Jazz > 21 jaar (incl. BTW) 75 minuten € 412,00
Klassiek met spitzen < 21 jaar 90 minuten € 390,00
Klassiek met spitzen > 21 jaar (incl. BTW) 90 minuten € 461,00

 

Bovenstaand overzicht geldt per seizoen van 10 maanden.

Het seizoen loopt van maandag 3 september 2018 tot en met zaterdag 29 juni 2019.

Apart tarief:

Een dreumes- of peutercursus van 10 lessen (40 minuten) kost € 60,00.

Voor nieuwe leerlingen geldt dat de proefles gratis is en er van het totaalbedrag € 6,00 (voor dreumes-/peuterlessen en kinderlessen van 50 minuten) of € 7,00 (voor lessen van 60 minuten tot 21 jaar) of € 8,00 (voor lessen van 60 minuten voor 21 jaar en ouder) of € 8,00 (voor lessen van 75 minuten tot 21 jaar) of € 9,50 (voor lessen van 75 minuten voor 21 jaar en ouder) of € 9,00 (voor lessen van 90 minuten tot 21 jaar) of € 10,50 (voor lessen van 90 minuten voor 21 jaar en ouder) afgetrokken mag worden. Leerlingen die later in het seizoen starten, betalen een aangepast bedrag.

Bij meerdere leerlingen uit één gezin wordt 10% korting toegepast bij iedere volgende leerling.

Bij een tweede lesgroep voor dezelfde leerling wordt 25% korting berekend, bij een derde lesgroep 40% korting en bij een vierde lesgroep 50% korting.

Het lesgeld dient aan het begin van het cursusjaar (medio oktober) te worden voldaan middels een automatische incasso. Voor elk gezinslid op les dient een aparte machtiging te worden afgegeven. Dit kan middels een apart ingevuld toestemmingsformulier, dat u wordt toegezonden. De formulieren liggen ook in de wachtruimte. De toestemming is voor een doorlopende machtiging, totdat de leerling weer is uitgeschreven bij de balletschool.U kunt altijd tot 56 dagen na incasso het bedrag terugboeken naar uw eigen rekening indien u er niet mee accoord gaat.

Na betaling verbindt men zich in principe voor de gehele periode. Restitutie van het lesgeld vindt plaats indien sprake is van overmacht zoals bij langdurige ziekte, verhuizing, e.d. of indien er door ouders of door de leerling zelf schriftelijk (per brief of mail) bij de leiding is aangegeven dat de leerling niet meer verder wil gaan. Er wordt dan een opzegtermijn van één lesmaand aangehouden vanaf de datum van de schriftelijke opzegging.

Wil men na dit seizoen niet meer deelnemen aan de lessen in het volgende seizoen, dan dient men uiterlijk één maand voor het einde van het lopende seizoen schriftelijk (via brief of mail) op te zeggen. Zonder afzegging gaat de balletschool ervan uit dat de leerling doorgaat in het volgende seizoen.

Overige voorwaarden

Verhindering en inhalen van de lessen:

Wanneer u niet naar de les kan komen, of als uw kind verhinderd is, wilt u dit dan even doorgeven, het liefst via de mail? Als er een geschikte alternatieve lesgroep is kan, na overleg, de les ingehaald worden.

Verhindering van de docent:

In geval van ziekte van de docent zal voor vervanging worden gezorgd. Indien dit niet mogelijk is, zal er geprobeerd worden de lessen in te halen op een ander tijdstip. Restitutie van lesgeld vindt echter niet plaats als het aantal gemiste lessen niet meer dan twee is.

Bij een opkomst van 2 leerlingen of minder heeft de docent het recht de les niet door te laten gaan.

Aansprakelijkheid:

Leerlingen zijn in de dansles zelf verantwoordelijk voor hun gezondheid. Alleen wanneer de docent aantoonbaar ondeskundig heeft gehandeld is de balletschool aansprakelijk voor letsel. Eventuele gezondheidsproblemen of medische klachten dient u van te voren te melden bij de docent en indien mogelijk al op het inschrijfformulier aan te geven.